Sakrament małżeństwa

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

UWAGA ( NOWE  ZAPISY ) !!!  W parafii Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Mrągowie (ul. Słoneczna  1B)  będzie organizowany Kurs Przedmałżeński w lutym i w marcu 2024 r.  ( pocz. sobota  10 lutego ) Katechezy w ramach tegoż Kursu odbywać się będą w soboty o godz. 19.00.

Pary, które przygotowują się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w tym lub przyszłym roku, prosimy o zgłoszenie telefoniczne swego zamiaru uczestniczenia w tym Kursie. Tel. 780 039 258

Można też skorzystać z propozycji zamieszczonej na stronie:  uMOCnieni.pl – Warsztaty dla par i małżeństw – Kurs dla Narzeczonych

PRZYGOTOWANIE  W  PARAFII  (nie związane z w/w kursem)

Cztery  Spotkania  w  Kancelarii Parafialnej  w  ramach  przygotowania  do  sakramentu  małżeństwa:

1.sze Spotkanie : – ( przynajmniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu ). Spotkanie Dotyczy:

 • udzielenie informacji o wymogach stawianym narzeczonym w ramach przygotowania bezpośredniego i o dokumentach z jakimi należy przybyć na spotkanie następne
 • udzielenie informacji  o  trybie  i  możliwościach  obycia  Kursu Przedmałżeńskiego / jedną z możliwych opcji jest  Weekendowy Kurs Przedmałżeński  /
 • ustalenie terminu spotkania w celu sporządzenia protokołu przedślubnego

2.gie Spotkanie : – ( w terminie niezbyt odległym t.j ok 1 tygodnia od spotkania pierwszego ). Spotkanie Dotyczy:

 • przedstawienie następujących dokumentów:  1) dowody osobiste, 2) świadectwa chrztu św. (są one do uzyskania w parafii w której chrzest był udzielony- istotna jest data wystawienia świadectwa, która nie może być dawniejsza niż pół roku), 3) świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej (ostatnie), 4) „Zaświadczenie” z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli będzie zawierane małżeństwo „konkordatowe”) lub odpis Aktu Małżeństwa Cywilnego (jeśli zostało już ono zawarte wcześniej)
 • sporządzenie Protokołu z Rozmowy Kanoniczno-Duszpasterskiej (trwa ok. 1 godziny)
 • odnotowanie  narzeczonych w  Księdze  Zapowiedzi (oraz  ewent. wystawienie Zaświadczeń z prośbą  o  wygłoszenie  zapowiedzi w innych  parafiach)

3.cie Spotkanie : – (w terminie wyznaczonym  na spotkaniu drugim). Spotkanie Dotyczy:

 • dostarczenie  informacji  o wygłoszonych  zapowiedziach  w  innych  parafiach
 • ewentualne  uzupełnienie brakujących  dokumentów i  zaświadczeń
 • ustalenie zasad udziału w liturgii  innych osób: fotograf / kamerzysta / organista
 • rozmowa  duszpasterska

4.te Spotkanie : – ( na kilka dni  – nie dłużej niż tydzień – przed ślubem). Spotkanie Dotyczy:

 • Podanie  personaliów  świadków  ślubu  (imię i nazwisko, wiek, adres)
 • Omówienie  w szczegółach ceremonii  mszy  świętej  ślubnej

(Zasadą  jest,  że  spotkania  te odbywają się  umówionym  wcześniej terminie – najczęściej w sobotę –  poza  godzinami  urzędowania  kancelarii, aby  inne  osoby  odwiedzające  kancelarię  nie zakłócały  toku  rozmowy) Telefon kontaktowy : 517 120 235

Informacja dla osób spoza parafii Szestno zainteresowanych ślubną ceremonią w kościele parafialnym w Szestnie:

Ślub ten może się odbyć na podstawie dostarczonej przez narzeczonych  LICENCJI  adresowanej do parafii w Szestnie przez proboszcza własnego (jednego z narzeczonych). Dokument ten wystawia „proboszcz własny” po zgromadzeniu pełnej dokumentacji potwierdzającej przygotowanie narzeczonych i brak przeszkód kanonicznych  do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Narzeczonym pozostaje tylko umówić termin i okoliczności związane z przygotowaniem ceremonii

W uzasadnionych okolicznościach gromadzenie wspomnianej wyżej dokumentacji może się odbywać w parafii Szestno, o ile narzeczeni dostarczą  na pierwsze spotkanie dokument : Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi poza uprawnioną parafią. Dokument ten  może wystawić  „proboszcz własny”  jednego z dwojga narzeczonych. Posiadając to zezwolenie narzeczeni postępują zgodnie z tym, co jest podane w treści dotyczącej czterech spotkań w kancelarii  

& * & * & * & * &

Katechizm Kościoła Katolickiego n..t. Małżeństwa

Total Page Visits: 1074 - Today Page Visits: 1