Pogrzeby w Parafii

Na prośbę parafian wyrażających potrzebę łączenia się modlitwie za dusze zmarłych przyjaciół, sąsiadów i znajomych zainicjowano stronę informacyjną o odbywających się w parafii pogrzebach

+ * +++ * + + * +++ * + + * +++ * +

+ * +++ * + + * +++ * + + * +++ * +

Miłosierny Boże, pokornie polecamy ci naszych braci i siostry, których darzyłeś wielką miłością w całym życiu doczesnym i prosimy cię Najlepszy Ojcze, abyś uwolnił ich dusze od zła wszelkiego i dał im wieczny pokój. Wprowadź naszych zmarłych braci i siostry do Twojego Królestwa gdzie nie ma już smutku ani bólu. Niech zaznają radości przebywania z Tobą na wieki w jedności z Twoim Synem i Duchem Świętym. Amen

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. / Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. / Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. /… / Niech odpoczywają w pokoju. Amen

!!!   P O G R Z E B  !!!

 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – +

Total Page Visits: 239 - Today Page Visits: 2