+ – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – +

!!!   P O G R Z E B  !!!

 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – +

W Krzyżu zbawienie

„…w Krzyżu cierpienie, w Krzyżu zbawienie, w Krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie Boże raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka (…) W Krzyżu osłoda, w Krzyżu ochłoda dla duszy smutkiem zmroczonej. Kto Krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej (…) Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie serce ci na wskroś przepali…, Gdy grom się zbliża, pośpiesz do Krzyża. On ciebie wesprze, ocali. (…) Gdy cię skrzywdzono, albo zraniono, lub serce czyjeś zawiodło, O, nie rozpaczaj. Módl się, przebaczaj. Krzyż niech ci stanie za godło.”

 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + – + – + + – + – +
 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + – + – + + – + – +
   Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, * 
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Ps 16,1-2.5
 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + – + – + + – + – +
 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + – + – + + – + – +
  ... w swoim zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi
ze stanu śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią.
Ciało Jezusa zostaje w Zmartwychwstaniu napełnione mocą
Ducha Świętego; uczestniczy On w Boskim życiu w stanie chwały.

(KKK 646)

– * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – *

Total Page Visits: 14790 - Today Page Visits: 34