Pierwsza Komunia Święta

Spotkania rodziców

W najbliższą niedzielę tj. 14 kwietnia po mszy św. o godz. 12.00 w Szestnie ( na spotkaniu ) dzieci otrzymają pierwszokomunijne książeczki, które posłużą im m.in. do dobrego przygotowania się do sakramentu pojednania i pokuty, czyli spowiedzi świętej. Zostanie również podjęta decyzja o częstotliwości i czasie spotkań związanych z przygotowaniem uroczystej „pierwszokomunijnej” liturgii.

— *** — *** — *** —

Najbliższy Termin 1-szej Komunii Św. w parafii Szestno to : – 26. maja  2024 r. godz. 10.00

— *** — *** — *** —

Odbyło się pierwsze spotkanie rodziców i dzieci w ramach przygotowań do uroczystej mszy św. „pierwszokomunijnej”. Zgłoszono 15 – dzieci , które przygotowywać się będą do tego wyjątkowo ważnego duchowego wydarzenia w ich życiu. Dzieci  otrzymały katechizmy które posłużą do bezpośrednich przygotowań.

Poświęcenie różańców

Poświęcenie Różańców dla Dzieci Pierwszokomunijnych odbędzie się
– na rozpoczęcie Miesiąca Różańcowego na wszystkich mszach św. w niedzielę 01. października

— *** — *** — *** —

Przygotowanie:

– Przygotowanie dzieci do Komunii z Bogiem rozpoczęło się już w dniu Chrztu Świętego. Rodzice zadeklarowali wtedy gotowość wpływania na duchowy i religijny rozwój swego dziecka poprzez działania wychowawcze poparte własnym świadectwem wiary i pobożności (warto zrobić sobie z tego okresu rachunek sumienia podejmując dalsze kolejne działania). Na gruncie szkoły starania rodziców wspierają wychowawcy i katecheci, jednak nie można zapominać i pomniejszać faktu, iż to sami Rodzice są dla swoich dzieci pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami, wychowawcami i katechetami.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej (ale pamiętajmy, że także do Pierwszej sakramentalnej Spowiedzi) odbywa się dwupłaszczyznowo – na płaszczyźnie intelektualnej i na płaszczyźnie duchowej.

Przygotowanie intelektualne – Intelektem dziecko poznaje podstawowe prawdy wiary i zdobywa wiedzę podstawową o Bogu i o Kościele – Wspólnocie Wiary, do której należymy. Dziecko otrzyma do ręki króciuteńki Katechizm w formie 16-stronicowej broszury. Są w nim najważniejsze modlitwy, „części stałe Mszy świętej” (czyli tzw. mszalne wypowiedzi wiernych), słowa wypowiadane podczas sakramentalnej Spowiedzi, oraz pytania z odpowiedziami, w których są podkreślone rzeczy najistotniejsze (aby ułatwić zrozumienie treści). Niektóre z pytań i odpowiedzi oznaczone są serduszkiem i należy je traktować jako bardzo ważne… Przyswajanie treści katechizmu przez dziecko wymaga współpracy z rodzicami. Dzieci posiadają – na tym etapie rozwoju – bardzo różną umiejętność czytania. Tym, które czytają słabiej, z oczywistych powodów trudniej będzie uczyć się na pamięć tego, co nie jest im łatwo przeczytać. Dlatego też pamięciowe uczenie się dziecka polegać ma przede wszystkim na tym, że to rodzic czyta dziecku treść odpowiedzi i słucha, co jest ono w stanie z tego powtórzyć i co w efekcie zapamiętać. Pamięciowe uczenie nie może się odbywać na lekcji religii. Tempo zapamiętywania jest u dzieci różne. Niektóre potrzebują więcej czasu. Na lekcjach religii może się odbywać jedynie wyjaśnianie przez katechetę trudniejszych zagadnień oraz odpytywanie dziecka z tego, co już się „na pamięć” nauczyło. Podział ról jest następujący: Rodzic uczy / Katecheta pomaga, wyjaśnia i sprawdza / Ksiądz Proboszcz podczas liturgii prowadzi katechezę parafialną a na końcu okresu przygotowań egzaminuje i dopuszcza… Treści zawarte w maleńkim broszurowym katechizmie nie są niczym więcej niż to, z czym dzieci mają do czynienia na lekcjach religii w klasie I. II i III-ej. Ten krótki, 16-stronicowy Katechizm nie jest w żadnym stopniu dodatkowym obciążeniem dziecka, ale jest kompilacją wybranych (najważniejszych i odpowiednich dla obecnego etapu rozwoju dziecka) zagadnień.

– Przygotowanie duchowe. Chodzi tu o systematyczny kontakt dziecka z Bogiem podczas modlitwy indywidualnej, rodzinnej i wspólnotowej. Chodzi o codzienną modlitwę (rano i wieczorem odmawiany pacierz), chodzi o udział w niedzielnej mszy świętej oraz w różnych – typowych dla danego okresu liturgicznego – nabożeństwach (różaniec, droga krzyżowa, nabożeństwo majowe). Dziecko w swoim rodzicu ma prawo widzieć nie tylko kogoś, kto do modlitwy nakłania i o niej przypomina, ale także kogoś, kto daje przykład własnej pobożności i rozmodlenia. Rodzinny udział w niedzielnej Eucharystii ma być dla dziecka okazją do odnalezienia się we Wspólnocie Kościoła w szerszym wymiarze niż rodzina czy klasa (ale nie tylko). Rodzice, którzy w pełni uczestniczą we mszy świętej – przyjmując Komunię Świętą – rozbudzają tym samym w dziecku pragnienie przyjmowania tejże Komunii i uczestniczenia we Mszy Świętej w pełni ( tak jak czynią to jego dorośli rodzice). Taki „pełny” udział we mszy świętej wymaga oczywiście od rodziców sumienności i stałej troski o czystość duszy (czyli też w miarę regularnej spowiedzi).

Udział w niedzielnej Eucharystii , a tym samym udział w „żywej liturgii Kościoła” jest bardzo ważny dla duchowego rozwoju dziecka. Wspólne uczestniczenie rodziców i dzieci we mszy świętej stwarza okazję do odkrycia obecności Chrystusa podczas Liturgii Mszy świętej. Oczyma wiary dziecko jest w stanie rozpoznać obecnego Chrystusa w Najświętszych Postaciach Chleba i Wina, ale także w Osobie Kapłana, w czytanym Słowie Bożym, oraz w Zgromadzonym Ludzie Bożym, czyli w każdym z nas.

4. Potrzebne dokumenty i zaświadczenia

Świadectwo chrztu – Najważniejszym dokumentem jest zaświadczenie potwierdzające fakt przyjęcia przez dziecko sakramentu chrztu św. Chrzest jest bowiem „Bramą” do życia sakramentalnego. Jest on pierwszym sakramentem jaki przyjmujemy. Nie można przyjąć innych jeśli nie zostało się wpierw ochrzczonym.

Rodzice, którzy ochrzcili dziecko w naszej parafii nie muszą dostarczać zaświadczenia. Zaświadczenie o Chrzcie świętym są zobowiązani dostarczyć tylko ci rodzice, którzy swoje dziecko podawali do chrztu świętego parafii innej niż nasza.

Zgoda na przyjęcie sakramentu poza parafią własną – Sakramenty z zasady przyjmuje się w parafii własnej. Osoby spoza naszej parafi, których dziecko chodzi do szkoły np. w Szestnie lub w Bożem – a chcieliby, żeby ich dziecko właśnie tutaj (w naszej parafii) przygotowywało się i przystąpiło do I. Komunii św. to są zobowiązani od swojego proboszcza uzyskać zgodę na przyjęcie sakramentu poza parafią własną. Sam także wystawię w uzasadnionych przypadkach takie zaświadczenia tym rodzicom z naszej parafii, którzy chcą, aby ich dziecko do Pierwszej Komunii Świętej ( z jakichś powodów ) poszło w parafii innej niż nasza.

5. Zachęcam do częstego odwiedzania strony parafialnej (zakładka: Pierwsza Komunia Święta) celem uzyskiwania aktualnych informacji.

* – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – *

W sprawach związanych z Komunią Świętą Dziecka Rodzic może i powinien kontaktować się z Proboszczem tel. 517 120 235

* – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – *

* – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – *

co jest tak naprawdę ważne?

Total Page Visits: 2403 - Today Page Visits: 2