Sakrament pokuty

Sakrament Pojednania i Pokuty przywraca duszy stan łaski uświęcającej. Przywraca komunię ( jedność ) z Bogiem i Kościołem. Otwiera na nowo zbawczy czas zasługiwania ( przez dobre uczynki ) na wieczną nagrodę w niebie.

Dyżur w konfesjonale – (od kilku do kilkunastu minut przed każdą mszą świętą. / ok. 30 minut przed mszą św. niedzielną o 12.00 /

Spowiedź podczas wielkopostnych rekolekcji i adwentowych dni skupienia odbywa się przy udziale większej ilości spowiedników (zwykle rozpoczyna się 30 min. przed mszą św.)

Warunki przyjęcia Sakramentu Pojednania i pokuty są niezmienne:

  1. Rachunek Sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

W czasie epidemii spowiedź odbyć się może w przestrzeni kościoła poza konfesjonałem (np. w zakrystii)

Total Page Visits: 715 - Today Page Visits: 1