+ – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – +

Wkrótce Rekolekcje Wielkopostne

 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – +

W Krzyżu zbawienie… (odsłuchaj)

„…w Krzyżu cierpienie, w Krzyżu zbawienie, w Krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie Boże raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka (…) W Krzyżu osłoda, w Krzyżu ochłoda dla duszy smutkiem zmroczonej. Kto Krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej (…) Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie serce ci na wskroś przepali…, Gdy grom się zbliża, pośpiesz do Krzyża. On ciebie wesprze, ocali. (…) Gdy cię skrzywdzono, albo zraniono, lub serce czyjeś zawiodło, O, nie rozpaczaj. Módl się, przebaczaj. Krzyż niech ci stanie za godło.”

 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + – + – + + – + – +
 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + – + – + + – + – +
  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

J 1,1-3
 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + – + – + + – + – +
 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + – + – + + – + – +
 
Jezus w języku hebrajskim oznacza: "Bóg zbawia".
W chwili Zwiastowania anioł Gabriel nadaje Mu jako własne
imię Jezus, które wyraża zarówno Jego tożsamość, jak i posłanie.

(KKK 430)

– * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – *

Uwaga! / porządek  mszy św.  został  zmieniony od 01.01.2019r /

Modlitwa w intencji chorych i cierpiących – w naszej parafii  pod wezwaniem Krzyża Świętego w każdy wtorek odprawiana jest msza św. w intencji tych,  którzy na co dzień dźwigają krzyż choroby i cierpienia

intencje mszy świętych

Msze św.  w  Szestnie :

  w dni powszednie:
we  wtorki  –  8.00 
 w pozostałe dni tygodnia  – 17.00
 z wyjątkiem zmian okresowych:
/ w styczniu [w czasie kolędowym] – msze św. codziennie  – 8.00 /
/ w miesiącach  maj  i  październik  –   msze św. codziennie – 17.00/
/ w okresie  adwentu –   tylko msze św. roratnie  – 7.15/
w niedziele:
  –  9.00  i  12.00

Możliwość  zwiedzenia  kościoła   po   telefonicznym   umówieniu  terminu   (-517 120 235-)   i  zawsze  poza  godzinami  odprawiania  nabożeństw

– – – – – –

Msze  św.  w kaplicy  w  Bożem :
w 1sze soboty –  10.30
w  niedziele     –  10.30