+ – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – +

!!!   P O G R Z E B  !!!

 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – +

!!!   UWAGA: Znaleziono KLUCZE  !!!

Dnia 21 maja (wtorek) na cmentarzu w Szestnie po zakończonej ceremonii pogrzebuZNALEZIONO zgubione przez kogoś KLUCZE. Informacji o miejscu i sposobie ich odzyskania udziela ks. Proboszcz (tel 517 120 235)

 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – +

Renowacja elewacji wschodniej kościoła

W okresie od czerwca do października planowana jest renowacja elewacji wschodniej naszego kościoła. Prace te będą możliwe w dużej mierze dzięki dofinansowaniu z MKiDN. Udział własny Parafii w tym przedsięwzięciu opiewa na kwotę 31 tys. PLN ( choć pierwotnie szacowano, że będzie niższy ). Prace te są pilne i konieczne nie tylko ze względów estetycznych ale i ze względów bezpieczeństwa. Usilnie prosimy o włączenie się do grona ofiarodawców by wspomóc nasze zamierzenia

Prosimy o wpłaty dokonywane w kancelarii lub zakrystii, lub też bezpośrednio przelewem na konto parafialne

Numer Konta:    Rzymskokatolicka Parafia Krzyża Świętego w Szestnie

   16 2490 0005 0000 4530 8962 3623

z tytułem wpłaty: NA REMONT KOŚCIOŁA

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – +

W Krzyżu zbawienie

„…w Krzyżu cierpienie, w Krzyżu zbawienie, w Krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie Boże raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka (…) W Krzyżu osłoda, w Krzyżu ochłoda dla duszy smutkiem zmroczonej. Kto Krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej (…) Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie serce ci na wskroś przepali…, Gdy grom się zbliża, pośpiesz do Krzyża. On ciebie wesprze, ocali. (…) Gdy cię skrzywdzono, albo zraniono, lub serce czyjeś zawiodło, O, nie rozpaczaj. Módl się, przebaczaj. Krzyż niech ci stanie za godło.”

 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + – + – + + – + – +
 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + – + – + + – + – +
   Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, * 
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Ps 16,1-2.5
 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + – + – + + – + – +
 + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + + – + – + – + – + – + – + + – + – +
  ... w swoim zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi
ze stanu śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią.
Ciało Jezusa zostaje w Zmartwychwstaniu napełnione mocą
Ducha Świętego; uczestniczy On w Boskim życiu w stanie chwały.

(KKK 646)

– * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – *

Uwaga! / porządek  mszy św.  został  zmieniony od 01.01.2019r /

Modlitwa w intencji chorych i cierpiących – w naszej parafii  pod wezwaniem Krzyża Świętego w każdy wtorek odprawiana jest msza św. w intencji tych,  którzy na co dzień dźwigają krzyż choroby i cierpienia

intencje mszy świętych

Msze św.  w  Szestnie :

  w dni powszednie:
we  wtorki  –  8.00 
 w pozostałe dni tygodnia  – 17.00
 z wyjątkiem zmian okresowych:
/ w styczniu [w czasie kolędowym] – msze św. codziennie  – 8.00 /
/ w miesiącach  maj  i  październik  –   msze św. codziennie – 17.00/
/ w okresie  adwentu –   tylko msze św. roratnie  – 7.15/
w niedziele:
  –  9.00  i  12.00

Możliwość  zwiedzenia  kościoła   po   telefonicznym   umówieniu  terminu   (-517 120 235-)   i  zawsze  poza  godzinami  odprawiania  nabożeństw

– – – – – –

Msze  św.  w kaplicy  w  Bożem :
w 1sze soboty –  10.30
w  niedziele     –  10.30