Pogrzeb

Odeszli na wieczny spoczynek

– ** – ** – ** – ** – ** – ** – ** – ** – ** –

– ** – ** – ** – ** – ** – ** – ** – ** – ** –

I. Forma pogrzebu

„W obrzędach pogrzebowych Święta Matka Kościół nie tylko poleca Bogu zmarłych, lecz także umacnia nadzieję swoich żyjących dzieci i wyznaje wiarę, że kiedyś wszyscy ochrzczeni zmartwychwstaną z Chrystusem” –  z rytuału Obrzędy Pogrzebowe
Chrześcijański Pogrzeb  odbywa się  wg  jednej  z  trzech zaproponowanych przez Rytuał Pogrzebowy  Formuł Pogrzebu. Wybór  formuły  uzgadnia się  z  celebrującym  obrzędy  pogrzebu  kapłanem.
1sza Formuła Pogrzebu – zawierająca trzy stacje: – w domu zmarłego (lub w domu przedpogrzebowym) (1) / – w kościele (2) / i przy grobie (3) /
2ga Formuła Pogrzebu – zawierająca dwie stacje: – w kaplicy cmentarnej / kaplicy domu przedpogrzebowego (1) / –  i przy grobie (2) /
3cia Formuła Pogrzebu – zawierająca jedną stację:  – określonych okolicznościach wybiera się dla odprawienia obrzędu pogrzebowego jedno z  możliwych miejsc: dom zmarłego / lub kościół – kaplica cmentarna – kaplica domu przedpogrzebowego / lub przy grobie

II.   Dokumenty  które należy dostarczyć  do Kancelarii Parafialnej:

 • akt  zgonu / oryginał  (tylko do wglądu – za potwierdzeniem zostanie zwrócony) /
 • karta zgonu / Część dla Administracji Cmentarza / dotyczy cm. w Szestnie
 • potwierdzenie  posiadanej  rezerwacji  miejsca  grzebalnego / dotyczy cm.  w Szestnie /

III.  Tryb postępowania  w  organizacji chrześcijańskiego pogrzebu  – c.d.

 1.  Uzgodnienie  czasu  pogrzebu  i  formy ( należy to uczynić w pierwszej  kolejności – choćby telefonicznie ) /  Przyjął się  w naszej parafii akceptowany zwyczaj, że w ustaleniu  terminu  pogrzebu (telefonicznie, przy obecności kogoś z rodziny zmarłej osoby)  pośredniczy przedstawiciel  Zakładu Pogrzebowego (EDEN  lub HERMES). (Ustalenie terminu pogrzebu nie zwalnia z obowiązku przybycia do kancelarii parafialnej  osoby z rodziny  zmarłego/ej . Wskazane  jest  by  w  załatwianiu spraw  w kancelarii uczestniczyła  osoba, która  ma  być  dysponentem  grobu – wskazane jest też wcześniejsze [możliwie precyzyjne] określenie terminu przybycia do kancelarii)
 2.  W Kancelarii Parafialnej  w ramach czynności  duszpasterskich następuje:
  • –  odnotowanie  zgonu  w   Księdze  Zmarłych (na podstawie dostarczonego Oryginalnego Aktu Zgonu)
  • – omówienie przyjętej formuły  pogrzebu  i  szczegółów z nią związanych
  • – wyznaczenie  terminu  „mszy św. w 30-ty dzień po pogrzebie/po_śmierci”
  • – omówienie udziału innych osób w liturgii pogrzebu: np. organista, delegacje, poczty sztandarowe, współcelebrujący kapłani spoza parafii, …
  • – przyjęcie  ofiary  z  tytułu czynionej  posługi  liturgicznej
 3. Kancelaria  parafialna  to  także  miejsce  administrowania  Zarządu  Cmentarza  Parafialnego.  Administratorem Cmentarza Parafialnego jest Proboszcz. Jeśli  pogrzeb  ma być  zakończony  pochówkiem  na Cmentarzu Parafialnym w Szestnie, należy dopełnić następujących formalności :
  • –  dostarczenie  Karty Zgonu  (stricte: Części przeznaczonej dla Administracji Cmentarza – oryginał) – podstawa  do  dokonania wpisu  w  Księdze  Grobów
  • –  wykupienie  dzierżawy  miejsca  grzebalnego  lub  udokumentowanie  faktu  posiadanej  rezerwacji  tegoż  miejsca
  • – podpisanie  stosownych  oświadczeń  przez  osobę  będącą  dysponentem  grobu  (oświadczenia dysponenta)
  • – poinformowanie o warunkach  związanych z  ewentualnym późniejszym  postawieniem  nagrobka lub  zagospodarowaniem terenu  wokół  grobu na podstawie złożonego  wniosku
 4. Przed przybyciem do  kancelarii  wskazane  jest  (choćby częściowe)  zapoznanie się z  wytycznymi Regulaminu Cmentarza Parafialnego

– ** – ** – ** – ** – ** – ** – ** – ** – ** –

Total Page Visits: 1082 - Today Page Visits: 4