Sakrament małżeństwa

Trzy Spotkania  w  Kancelarii Parafialnej  w  ramach  przygotowania  do  sakramentu  małżeństwa:

1.sze Spotkanie : – ( przynajmniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu ). Przybyć należy: we dwoje / z dowodami osobistymi  / ze Świadectwami chrztu z datą wystawienia nie starszą niż pół roku . Spotkanie Dotyczy:

 • sporządzenie Protokołu Rozmowy Kanoniczno-Duszpasterskiej
 • odnotowanie  narzeczonych w  Księdze  Zapowiedzi (ewent. wystawienie Zaświadczeń z prośbą  o  wygłoszenie  zapowiedzi w innych  parafiach)
 • informacja  o  trybie  i  możliwościach  obycia  Kursu Przedmałżeńskiego / jedną z możliwych opcji jest  Weekendowy Kurs Przedmałżeński /

2.gie Spotkanie : – (w terminie wyznaczonym  na spotkaniu pierwszym). Spotkanie Dotyczy:

 • dostarczenie  informacji  o wygłoszonych  zapowiedziach  w  innych  parafiach
 • uzupełnienie brakujących  dokumentów i  zaświadczeń
 • ustalenie zasad udziału w liturgii  innych osób: fotograf / kamerzysta / organista
 • rozmowa  duszpasterska

3.cie Spotkanie : – ( na kilka dni  – nie dłużej niż tydzień – przed ślubem). Spotkanie Dotyczy:

 • Podanie  personaliów  świadków  ślubu  (imię i nazwisko, wiek, adres)
 • Dostarczenie  Zaświadczeń  z USC (- jeśli nie zostały dostarczone  na Spotkaniu 2.gim)
 • Omówienie  ceremonii  mszy  świętej  ślubnej
 • UWAGA : w czasie epidemii obowiązują  ograniczenia dotyczące  zgromadzeń także podczas uroczystości  religijnych  i  mają  one  zastosowanie  także  do  ceremonii  związanej z  sakramentem  małżeństwa.

(Zasadą  jest,  że  spotkania  te odbywają się  umówionym  wcześniej terminie – najczęściej w sobotę –  poza  godzinami  urzędowania  kancelarii, aby  inne  osoby  odwiedzające  kancelarię  nie zakłócały  toku  rozmowy) Telefon kontaktowy : 608 554 650

Informacja dla osób spoza parafii Szestno zainteresowanych ślubną ceremonią w kościele parafialnym w Szestnie:

Ślub ten może się odbyć na podstawie dostarczonej przez narzeczonych  LICENCJI  adresowanej do parafii w Szestnie przez proboszcza własnego (jednego z narzeczonych). Dokument ten wystawia „proboszcz własny” po zgromadzeniu pełnej dokumentacji potwierdzającej przygotowanie narzeczonych i brak przeszkód kanonicznych  do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Narzeczonym pozostaje tylko umówić termin i okoliczności związane z przygotowaniem ceremonii

W uzasadnionych okolicznościach gromadzenie wspomnianej wyżej dokumentacji może się odbywać w parafii Szestno, o ile narzeczeni dostarczą  na pierwsze spotkanie dokument : Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi poza uprawnioną parafią. Dokument ten  może wystawić  „proboszcz własny”  jednego z dwojga narzeczonych. Posiadając to zezwolenie narzeczeni postępują zgodnie z tym, co jest podane w treści dotyczącej trzech spotkań w kancelarii

Total Page Visits: 423 - Today Page Visits: 2