Bierzmowanie

* * * —- * * * —- * * * —- * * * —- * * * —- * * *

Spotkanie kandydatów do bierzmowania

Spotkania kolejnej grupy kandydatów do bierzmowania odbędzie się 4 września 2022 r. w niedzielę po mszy św. o godz. 12.00 w Szestnie. Spotkanie to dotyczy młodzieży, która po wakacjach uczęszczać będzie do klasy 8-ej . W spotkaniu uczestniczyć także powinien przynajmniej jeden rodzic każdego z kandydatów.

* * * —- * * * —- * * * —- * * * —- * * * —- * * *

Osoby z klas wyższych niż 8-ma zamierzające przystąpić do sakramentu bierzmowania zgłaszają swój zamiar ks. proboszczowi i ustalają indywidualny tryb przygotowania. 

Tryb przygotowania Kandydatów


Formacja intelektualna :
– udział w lekcjach religii / pozytywna ocena i opinia katechety
– poznanie treści zawartych w katechizmie / zdanie egzaminu

Formacja duchowa :
– troska o stan łaski uświęcającej / regularna spowiedź św.
– codzienna modlitwa / pacierz
– udział w mszach świętych niedzielnych i nabożeństwach
– udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych

Przygotowanie katechetyczne m.in. w oparciu o „Moje przygotowanie do Bierzmowania – Katechizm i Indeks kandydata do bierzmowania” Wydanie poprawione z 2020 roku.

* * * —- * * * —- * * * —- * * * —- * * * —- * * *

Wymagania stawiane świadkom bierzmowania

Od świadka bierzmowania Kościół oczekuje, że będzie spełniał te same wymagania, które stawiane są rodzicom chrzestnym. (Kan 893 KPK – par.1 Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kan.874 KPK; oraz par.2 Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego).

Wymagania stawiane chrzestnym i świadkom bierzmowania określają kanony 872-874 Kodeksu Prawa Kanonicznego

+

Bierzmowanie w roku 2019

Sakrament Bierzmowania przyjęło 28 kandydatów dnia 28 marca 2019 r. Szafarzem sakramentu był  J.E. Bp Janusz Ostrowski.

Bierzmowanie w roku 2020

Sakrament Bierzmowania przyjęło 18 kandydatów dnia 22 września 2020 r. Szafarzem sakramentu był (podobnie jak w roku ubiegłym) J.E. Bp Janusz Ostrowski.

Bierzmowanie w roku 2021

Sakrament Bierzmowania przyjęło 21 kandydatów dnia 11 czerwca 2021 r. Szafarzem sakramentu był Ks. Infułat płk. dr Adolf Setlak.

Bierzmowanie w roku 2022

Sakrament Bierzmowania przyjęło 20 kandydatów dnia 25 czerwca 2022 r. Szafarzem sakramentu był Ks. Infułat płk. dr Adolf Setlak.

Total Page Visits: 1127 - Today Page Visits: 2