Święta Paschalne

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa otwiera w Kościele Wielki Tydzień, który wieńczy Triduum Paschalne. W liturgii tego dnia odbywa się poświęcenie palm i odczytywany jest fragment Ewangelii o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. W tym dniu również odczytywany się opis Męki Pańskiej, stąd „Niedziela Palmowa” nazywana jest liturgicznie Niedzielą Męki Pańskiej.

– MSZE ŚWIĘTE   porządek niedzielny 9.00 /-/ 10.30 /-/ 12.00

Wielki Czwartek

W pierwszym dniu TRIDUUM PASCHALNEGO Kościół celebruje Eucharystię w sposób szczególnie uroczysty jako Wieczerzę Pańską, podczas której został przez Pana Jezusa ustanowiony Sakrament Kapłaństwa i Sakrament Eucharystii. Wierni poprzez swój udział w Wieczerzy Pańskiej składają Panu Bogu radosne dziękczynienie za dar Jego obecności w Najświętszych Postaciach Konsekrowanego CHLEBA i WINA, oraz za dar powołań do posługi sakramentalnej w Sakramencie Święceń. Milkną w tym dniu wszystkie dzwony a Eucharystia kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i cichą Adoracją. W tym czasie Ołtarz Główny zostaje całkowicie obnażony…

WIECZERZA PAŃSKA  godz. 18.00
ADORACJA Pana Jezusa w ciemnicy – do godz. 20.00

Wielki Piątek

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym żaden kapłan (ani nawet papież) nie celebruje Mszy Świętej. Odprawia jedynie (prywatnie lub z wiernymi) Nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz oraz Główne nabożeństwo wielkopiątkowe, czyli Liturgię Męki Pańskiej, podczas której rozważamy Ją w sposób szczególny wsłuchując się w Opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana, a następnie uczestniczymy w Adoracji Krzyża. Po niej następuje szczególnie uroczysta Modlitwa Wiernych oraz Komunia święta. Na zakończenie tejże liturgii Najświętszy Sakrament jest umieszczany w „Grobie Pańskim” na czas Adoracji.

Droga Krzyżowa   godz. 15.00
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ  godz. 18.00
ADORACJA Pana Jezusa w Grobie Pańskim – do godz. 20.00

Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dniem, w którym wierni odwiedzają Grób Pański i czuwają na modlitwie, pamiętając, że Grób ten opromienia obecny pod osłoną Chleba Uwielbiony i Zmartwychwstały Pan. W tym dniu Kościół błogosławi pokarmy, które będą spożywane w poranek wielkanocny, oraz zaprasza i zachęca wiernych do uczestniczenia w wieczornej liturgii Wigilii Paschalnej. W naszej parafii błogosławieństwo pokarmów odbędzie się we wszystkich miejscowościach parafii w następującym porządku:

Błogosławieństwo pokarmów

Wigilia Paschalna jest główną i najważniejszą liturgią świąt paschalnych. Rozpoczyna się ona poświęceniem ognia i przygotowaniem Paschału, który jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Kapłan wyśpiewa w tym dniu pochwałę tej świecy czyli Orędzie Paschalne. (Na Wigilię Paschalną przynosimy także własne świece, aby w pełni uczestniczyć w Liturgii Światła). Już podczas tej wieczornej liturgii (podczas hymnu „Chwała na wysokości Bogu”) usłyszymy dzwony i radosne „Alleluja„, które jest radosnym okrzykiem, że Pan Jezus Prawdziwie Zmartwychwstał. Obficie zastawiony w tym dniu Stół Słowa Bożego, pozwala nam podczas liturgii przeżyć swoistą katechezę o początkach i istocie naszej wiary i pobożności.

Liturgia Chrzcielna, która jest częścią tej liturgii (przyp.Wigilii Paschalnej) prowadzi nas do przeżycia radości, płynącej z faktu przyjętego przez nas Chrztu Św. Zanurzony w wodzie Paschał i wypowiedziana modlitwa to akt poświęcenia wody, która używana będzie do udzielania chrztu świętego oraz wszelkich aspersji, czyli pokropień. Wezwanie wstawiennictwa Świętych naszych Patronów podczas śpiewanej Litanii do Wszystkich Świętych przygotowuje nas do świadomego i żarliwego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Piękno i bogactwo tej Liturgii Wigilii Paschalnej powinno być dla nas wszystkich powodem i zachętą do tego, aby swojego świątecznego udziału w celebracji Świąt Wielkanocnych nie ograniczać tylko do przyjścia do kościoła „ze święconką”

WIGILIA PASCHALNA– godz. 19.00
ADORACJA Najświętszego Sakramentu  w Grobie Pańskim– do godz. 21.30  (podczas Adoracji okazja do spowiedzi i przyjęcia Sakramentu Pojednania i Pokuty)  

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Procesja rezurekcyjna jest manifestacją naszej wiary w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Jest nawiązaniem do biblijnych postaci kobiet, które przyszedłszy wczesnym rankiem po szabacie do Pustego już Grobu Jezusa, biegły oznajmić to swoim braciom, że Pan Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Opowiada o tym także Sekwencja, która w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, oraz podczas całej Wielkanocnej Oktawy śpiewana być może przed Ewangelią.

REZUREKCJA – Procesja – godz. 6.00 (w Bożem – godz. 8.00)
SUMMA – godz. 12.00

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego dziękując za wspólnotę wiary i modlitwy składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia: Zdrowia, Pogody ducha, Ciepła i życzliwości dla drugich, a nade wszystko RADOŚCI WIARY, lub inaczej Wiary Radosnej i Ufnej.

Ks. Dariusz – Proboszcz

Poniedziałek w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego

Oktawa to jakby świętowanie samej uroczystości przez kolejnych, następujących po niej osiem dni (j.łac. octavus – tzn. ósmy). Niektóre ważne święta w roku liturgicznym (zwłaszcza te, które poprzedza „wigilia”) mają swoją Oktawę. Każdy z dni oktawy zrównany jest co do rangi z uroczystością do której oktawa należy i pozwala na przedłużenie w czasie świętowania samej uroczystości. Przyjęło się w Kościele szczególnie uroczyście świętować zarówno „pierwszy” jak i ostatni dzień Oktawy. Poniedziałek w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego jest dla wiernych okazją do radosnego wspominania faktu przyjętego chrztu świętego a w tradycji ludowej utrwalił się zwyczaj „polewania wodą”. (…oby tylko w tym, co jest radosne nie zabrakło umiaru i naszej roztropności… x.DL.)

– MSZE ŚWIĘTE   porządek niedzielny 9.00 /-/ 10.30 /-/ 12.00

Niedziela Bożego Miłosierdzia

Druga Niedziela Wielkanocna, czy też Niedziela na zakończenie Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego, została przez Ojca Świętego Jana Pawła II – w 2000 roku podczas kanonizacji św. s.Faustyny – ogłoszona Świętem Bożego Miłosierdzia obchodzonym w kościele katolickim na całym świecie.

Święto to doskonale wypełnia swą treścią Obchody Zbawczego Dzieła jakim jest Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, a szczególną rolę w tym dniu zyskuje Godzina Miłosierdzia (15.00) tj. czas skonania Pana Jezusa na drzewie krzyża.

– MSZE ŚWIĘTE   porządek niedzielny 9.00 /-/ 10.30 /-/ 12.00
Total Page Visits: 102 - Today Page Visits: 2