Nabożeństwo do N.M.P N.P.

Porządek Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Pieśń: „O Maryjo, witam Cię”

Modlitwa Rzymska:

O Matko Nieustającej Pomocy. Z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.

Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, zaklinam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję… (chwila ciszy)

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność, Amen.

Pieśń : „Bądź pozdrowiona, łaski pełna” – nr 201 w Śpiewnik P.

Wezwania dziękczynne Pisemne podziękowania a po nich wspólne wezwania dziękczynne:

O Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze…

(…) Za miłość Twą macierzyńską, – Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.

Za dobroć Twą niezrównaną, > Za litość nam okazaną,

Za natchnionych nadzieją, > Za wyzwolonych z mocy grzechu,

Za uzdrowionych z choroby, > Za pocieszonych w strapieniu,

Za ocalonych z rozpaczy, > Za wysłuchanych w błaganiu,

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

Pieśń : „Do Ciebie Matko, Szafarko łask” – nr 212 w Śpiewnik P.

Wezwania błagalne

Pisemne prośby a po nich następują wspólne wezwania błagalne:

O Maryjo, przyjmij prośby i błagania nasze…

(…) Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, – Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy >>> Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,

Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,

Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,

Za płaczących, abyś im łzy otarła, >>> Za strapionych, abyś ich pocieszyła,

Za chorych, abyś ich uzdrowiła, >>> O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Pieśń Serdeczna Matko” nr 250 w Śpiewnik P.

Antyfona: Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona… O, Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! Pocieszycielko nasza… z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu najmilszemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa końcowa
Módlmy się…

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać, spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń O Maryjo żegnam Cię

Total Page Visits: 213 - Today Page Visits: 1